-Trường hợp phải xếp hàng lên xe tải của khách hoặc xe thuê ngoài thì nhân viên bốc lên và  xếp xe phải đếm, kiểm lại hàng, đủ hàng, lái xe phải ký nhận đủ hàng (có thể lập biên bản giao nhận hàng với lái xe).

– Trường hợp giao hàng tại nơi khách hàng yêu cầu: Nhân viên bán hàng của công ty sẽ lập thêm 1 liên hóa đơn hoặc biên bản giao nhận hàng hóa, giao cho lái xe hoặc nhân viên giao hàng để cùng với khách hàng kiểm tra hàng hóa khi giao nhận hàng và người nhận hàng (khách hàng hoặc đại diện khách hàng) phải ký vào liên hóa đơn giao hàng hoặc biên bản giao nhận hàng hóa.

– Đối với giao hàng cây nội thất trồng chậu công ty phải luôn đảm bảo đầy đủ các điều kiện sau: Chậu, lá cây, đôn/dĩa (nếu có) phải được vệ sinh sạch sẽ; Kiểm tra tỉ lệ cành, lá hư hỏng phải nhỏ hơn quy chuẩn chất lượng của công ty; Phải rải lớp đá trắng mỏng lên mặt chậu;…

– Trường hợp khách đặt hàng/trả tiền trước, nhận hàng sau thì khi khách nhận hàng, nhân viên bán hàng của công ty sẽ ghi rõ ngày nhận hàng, số lượng hàng nhận vào hóa đơn. Khách hàng phải ký, ghi rõ họ tên vào liên hóa đơn lưu tại công ty.

– Trường hợp giao hàng thiếu cho khách, nhân viên bán hàng và thu ngân phải lập biên bản xác nhận việc giao thiếu gồm: ngày tháng, số, quyển hóa đơn, loại hàng, quy cách, giá trị hàng giao thiếu… nguyên nhân giao thiếu (do chủ quan, do khách quên,…), công ty lưu lại hồ sơ, liên hệ với khách hàng để giao đủ hàng. Khi khách hàng đến lấy hàng thiếu, phải ký nhận (ký, ghi rõ họ tên), ghi rõ đã nhận đủ hàng vào biên bản xác nhận việc giao thiếu nói trên, giao thủ kho lưu lại hồ sơ.