TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Diễn giải Xuất xứ Quy cách ĐVT Giá (VNĐ)
1 13S1011149 Cây kim tiền Kim phát tài  Chậu  900.000 VNĐ