Quý khách có thể thanh toán đơn hàng theo 2 hình thức: Tiền mặt và chuyển khoản.