Quý khách có thể nhận hàng trực tiếp tại công ty hoặc tại địa chỉ quý khách yêu cầu theo chính sách vận chuyển của công ty.