MUA CÂY NGHĨ NGAY CÂY XANH HƯƠNG LỘC

Làm sao để hoa giấy nở hoa quanh năm?

Hoa giấy có nhiều loại khác nhau, màu sắc của loài hoa này cũng rất phong phú. Để hoa giấy ra hoa quanh năm, cần tiến hành một số thao tác sau:
1. Sau đợt hoa giấy đầu tiên tàn, sửa lại tàn, nhánh (hoặc cây trồng đã lớn cũng phải cắt sửa tàn, nhánh cho đẹp).Trồng lại với chất trồng mới (phân chuồng, đất), nghĩa là thay đất cho cây.
2. Chăm sóc cho cây sống ổn định, rồi lặt bỏ toàn bộ lá cũ. Quan sát: chồi nẩy, ngừng chăm sóc, để cho bầu đất trong chậu khô lại. Khi chồi mọc ra ở các cành, tán bắt đầu chùn lại.
3. Sau đó, tưới nước và có thể bón bổ sung N.P.K 10 – 10 – 30 để cây có hoa đẹp, lâu tàn. Sau đợt hoa vừa rồi tàn, tiến hành cắt tỉa, tạo tán. Bón phân N.P.K 20 – 20 – 20 kết hợp với phân chuồng hoai để cây hồi sức.
4. Bỏ khô vài ngày để cho lá héo rũ, rồi tưới nước trở lại (nhưng lượng nước tưới lúc này rất ít vì chủ yếu là giữ ẩm cho cây). Sau đó, 1 đến 2 tuần cây sẽ nẩy chồi và tiếp tục lại ra hoa.

Trả lời